Category: travel news

อาณาจักรกว้างขวาง 100 กว่าไร่แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่คุณจะได้ชมความน่ารักแสนรู้ของควายไทยที่หลายคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลางเอาไว้ โดยจัดสรรพื้นที่เป็นหมู่บ้านชาวนาแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีลานนวดข้าว คอกควาย บ้านเรือนไทยภาคกลาง ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถสัมผัสกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบย้อนยุค (more…)
เรียนรู้เรื่องราวของบ่อเกลือโบราณที่เคยใช้เป็นทรัพยากรสำคัญหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของเมืองน่านในอดีต ซึ่งเกลือคือสิ่งที่มีค่ายิ่งและเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อไม่น้อยที่อำเภอเล็ก ๆ อย่างบ่อเกลือที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลาง ทิวเขาสูงเทียมเมฆแห่งนี้ คือ แหล่งเกลือสินเธาว์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน ในอดีตเมืองน่านใช้ทรัพยากรใต้ผิวดินนี้เป็นสินค้าส่งออกและแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชนต่างๆ มากมาย (more…)