พรรคประชาชนปฏิรูปประชุมนัดแรก ย้ำจุดยืนสนับสุนน“พล.อ.ประยุทธ์” เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก มองการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ เป็นเพียงวาทกรรม เชื่อการเลือกตั้งยังเป็นไปตามโรดแมป ชี้จำนวนส.ส. ไม่ใช่เป้าหมายหลักของพรรค เน้นการปฎิรูปเป็นหลัก

พรรคประชาชนปฏิรูป นำโดย นายไพบูลย์ นิติตะวัน แกนนำพรรคประชาชนปฏิรูป และอดีตกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ประชุมจัดตั้งพรรค ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพลาซ่าเดอะ โคสต์ บางนา หลังพรรคประชาชนปฏิรูป เป็นกลุ่มการเมืองที่ 2 ที่ได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช. )ให้จัดประชุมเพื่อกําหนดชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง คําประกาศอุดมการณ์ ทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง และข้อบังคับ พร้อมเลือกหัวหน้าพรรคการเมือง และคณะกรรมการบริหาร ตามเงื่อนไขที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 10 กำหนดไว้ พรรคประชาชนปฏิรูป เป็นพรรคที่นายไพบูลย์ แสดงเจตนาจะก่อตั้งตั้งแต่กลางปีที่แล้ว โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีก 5 ปี หลังการเลือกตั้ง

นายไพบูลย์ กล่าวถึงการสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก ที่ขณะนี้จะมีหลายพรรคการเมืองประกาศสนับสนุนด้วยเช่นกันว่า นโยบายหลักของพรรคคือการผลักดันให้มีสภาประชาชนปฏิรูปในแต่ละจังหวัด เพื่อถ่วงดุลและเพิ่มอำนาจให้กับประชาชน ส่วนการสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ใช่นโยบายหลักแต่เป็นนโยบายรองของพรรคที่จะสนับสนุนบุคคลที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนกลาง ตนมองว่าพล.อ.ประยุทธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความสามารถ และซื่อสัตย์สุจริต และขณะนี้ยังไม่พบการทุจริตของ พล.อ.ประยุทธ์ และครอบครัว ดังนั้นจึงเหมาะสมที่สุด

เมื่อถามว่าหากพล.อ.ประยุทธ์ ตอบรับและเข้าสังกัดพรรคการเมืองอื่น นายไพบูลย์ กล่าวว่า จะต้องปรึกษาคนในสมาชิกพรรคก่อน ตนคิดว่าเรื่องนี้ยังอีกนาน และไม่ได้ผูกมัดว่านายกรัฐมนตรีคนกลางจะต้องเป็นพล.อ.ประยุทธ์ เพียงคนเดียว แต่ขอให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติที่กล่าวไว้ในขั้นต้น การตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปขึ้นมาทางพรรคจะไม่ส่งตัวแทนของพรรคเข้าเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว และจะไม่สนับสนุนบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีจากพรรคอื่นด้วยเช่นกัน

ต่อข้อถามว่าหากพรรคการเมืองอื่นสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนนายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองได้ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ทางพรรคจะอยู่ข้างเดียวกับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และส่วนตัวเชื่อว่าสามารถรวบรวมบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จากหลายพรรคได้ไม่น้อยกว่า 125 เสียง และเมื่อรวมกับส.ว.อีก 250 เสียง เพื่อให้ได้เสียงมากกว่า 375 เสียง เพื่อลงชื่อไม่เอานายกรัฐมนตรี ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอมา ตนมองว่าถ้าได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนกลาง จะยังสามารถทำงานได้ ไม่อ่อนแอตามที่หลายฝ่ายกังวล อย่างไรก็ตามจำนวนส.ส.ไม่ใช่เป้าหมายหลักของพรรค แต่ประเมินว่าพรรคน่าจะได้ส.ส.จำนวนมาก จนเป็นที่น่าพอใจ

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ข้อเสนอเรื่องการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ มองว่าเป็นเพียงวาทกรรม เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องใช้เสียงข้างมากในสภาเป็นตัวตัดสิน และตนยังเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปตามโรดแมปคือเกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.พ. 2562 เพราะยังไม่พบสัญญาณการเปลี่ยนแปลง แต่หากไม่เป็นไปตามนั้น จะต้องมีเหตุผลที่เข้าใจได้อย่างแน่นอน .-สำนักข่าวไทย