Month: March 2018

กรมสุขภาพจิต เผยช่วงอากาศร้อนจัด รถติด อาจทำให้เครียดหนัก แนะดูแลสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงแสงแดด ดื่มน้ำให้มากๆ หากิจกรรมผ่อนคลายทำ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ควรดูแลอย่างใกล้ชิด (more…)
กรมอนามัย แนะประชาชนดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยน โดยเฉพาะเด็กอ่อน เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ย้ำออกกำลังกาย รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และอย่างอยู่ในที่ร้อนจัดเป็นเวลานาน (more…)
จังหวัดอุทัยธานี บูรณาส่วนราชการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัย โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จับมือกับเกษตรกรใช้ผักปลอดสารพิษปรุงอาหารในโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง ใน 8 อำเภอ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค (more…)
แนะนำวิธีเลือกซื้อแท็บเล็ตโทรได้ อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสม ชิปประมวลที่ใช้ในแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อ บางรุ่นใช้ซีพียู 2 คอร์ (Dual-core), 4 คอร์ (Quad-core) หรือ 8 คอร์ (Octa-core) แตกต่างกัน...