เร่งประกันจ่ายสินไหมทดแทน“ครูฝึก-นักเรียนนายสิบ”

คปภ.เร่งประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทน “ครูฝึก-นักเรียนนายสิบ” กรณีเกิดเหตุระเบิดระหว่างการฝึกภาคสนามที่ค่ายธนะรัชต์

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณี จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร ครูฝึกนักเรียนนายสิบกองทัพบก ถูกระเบิดเสียชีวิตระหว่างการสาธิตและฝึกซ้อม โดยมีนักเรียนนายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะฝึกซ้อม ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา เบื้องต้นตนได้ให้สำนักงานฯ ติดตามและประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย โดยกองทัพบกทำประกันภัยกลุ่มไว้กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบ “พิทักษ์พลพิเศษ” ซึ่ง จ.ส.อ.สมชาย อยู่ในกลุ่มข้าราชการชั้นประทวน ลูกจ้างประจำต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และพลอาสาสมัคร จึงได้ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ 288,000 บาท นอกจากนี้ จ.ส.อ.สมชาย ได้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ กับบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) วงเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 300,000 บาท และกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา กับบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองจากการประกันชีวิตกลุ่ม วงเงิน 110,000 บาท และการประกันภัยอุบัติเหตุธรรมดา (อ.บ.1) วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท โดยสรุปทายาทของ จ.ส.อ.สมชาย จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากระบบประกันภัยที่ทำไว้ รวมเป็นเงิน 798,000 บาท

สำหรับนักเรียนนายสิบกนกพล ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ครั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โดยส่วนตัวนักเรียนนายสิบกนกพล ไม่ได้ทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุไว้แต่อย่างใด แต่ก็ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยกลุ่ม ซึ่งกองทัพบกทำไว้กับไทยประกันชีวิต ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบ “พิทักษ์พล” ซึ่งนักเรียนนายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม อยู่ในกลุ่มนักเรียนนายสิบ นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก จึงได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ 288,000 บาท

ในส่วนของการติดตามเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทน ทางสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยและลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยได้รับรายงานจากไทยประกันชีวิต และอาคเนย์ประกันชีวิต ว่า กำลังเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อเป็นการบรรเทาความสูญเสียให้กับครอบครัวของกำลังพลในสังกัดกองทัพบกอย่างเร่งด่วนพิเศษ

“ทั้งนี้ อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัยในทุกๆ อาชีพ เพื่อเป็นการเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย.