อิทธิพลต่อเคมีเหล็กในสมองของมนุษย์

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะมีข้อมูลเชิงลึกใหม่เหล่านี้เป็นวิธีการสร้างแผ่นโลหะ amyloid มีอิทธิพลต่อเคมีเหล็กในสมองของมนุษย์เป็นผลของเราตรงกับความพยายามของคนอื่น ๆ ในการรักษาโรคอัลไซเมกับยาเสพติดเหล็กปรับเปลี่ยน ทีมที่นำโดยการทำงานร่วมกันของ ซึ่งรวมถึงนักวิจัยจากที่เมืองซานอันโตนิโอได้ค้นพบโดยการแยกแกนจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งสองราย

มีการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์อย่างเป็นทางการ การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของโลหะเหล่านี้ต่อความก้าวหน้าของโรคอัลไซเมอร์อาจนำไปสู่การบำบัดในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสามารถต่อสู้กับโรคได้ที่รากของมัน “เหล็กเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในสมองดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะเข้าใจว่าการจัดการของมันได้รับผลกระทบอย่างไรในโรคอัลไซเมอร์เทคนิค X-ray