สวนดุสิตโพลพบประชาชนยังไม่แน่ใจจะเลือกผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่หรือหน้าเก่า

สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นประชาชน “ผู้สมัครส.ส.และพรรคการเมือง ในทัศนะประชาชน” พบร้อยละ 67.40 ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่หรือหน้าเก่า เพราะยังไม่ใกล้วันเลือกตั้ง ยังไม่เห็นนโยบาย และร้อยละ 72.28 ยังไม่แน่ใจ ว่าจะเลือกพรรคการเมืองเดิมหรือพรรคใหม่ เพราะอยากดูตัวบุคคลในพรรคก่อน อยากรู้นโยบาย และผู้สมัคร

สถานการณ์การเมืองไทยยังคงมีความร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในปี 2562 ส่งผลให้ผู้สมัคร ส.ส. ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ต่างออกมาเคลื่อนไหวและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเข้มข้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ผู้สมัคร ส.ส.” และ “พรรคการเมือง” ในทัศนะประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,187 คน ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “ผู้สมัคร ส.ส. หน้าใหม่” ในการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีในปีหน้า

อันดับ 1 มีความหลากหลาย มีผู้สมัครที่น่าสนใจมากขึ้น 41.76%

อันดับ 2 เป็นทางเลือกใหม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน 39.35%

อันดับ 3 ยังมีเวลา ต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ 31.89%

2. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “ผู้สมัคร ส.ส. ที่ย้ายพรรค” ในการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีในปีหน้า

อันดับ 1 สามารถทำได้ เป็นสิทธิของผู้สมัคร 40.17%

อันดับ 2 การเมืองยังไม่นิ่ง ต้องรอติดตามสถานการณ์ต่อไป 38.50%

อันดับ 3 พรรคการเมืองต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนแนวทาง หาผู้สมัครที่เหมาะสม25.62%

3. ประชาชนคิดจะเลือก “ผู้สมัคร ส.ส.หน้าเก่า หรือ ส.ส.หน้าใหม่”

อันดับ 1 ยังไม่แน่ใจ 67.40% เพราะยังไม่ใกล้วันเลือกตั้ง ยังไม่เห็นนโยบาย ไม่รู้ว่าจะเลือกใคร ต้องรอดูก่อน ฯลฯ

อันดับ 2 เลือก ส.ส. หน้าใหม่ 22.91% เพราะอยากลองเลือกคนใหม่ ให้โอกาส ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง อยากให้บ้านเมืองพัฒนา ก้าวหน้า ฯลฯ

อันดับ 3 เลือก ส.ส. หน้าเก่า 9.69% เพราะเป็นที่รู้จักเป็นคนในพื้นที่ ใกล้ชิด เคยเห็นผลงาน มีประสบการณ์ ชื่นชอบมานาน ฯลฯ

4. ประชาชนคิดจะเลือก “พรรคการเมืองเดิม หรือ พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่”

อันดับ 1 ยังไม่แน่ใจ 72.28% เพราะอยากดูตัวบุคคลในพรรคก่อน อาจเป็นพรรคใหม่แต่คนเก่า อยากรู้รายละเอียด นโยบายและผู้สมัคร ฯลฯ

อันดับ 2 พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ -17.44% เพราะ เป็นตัวเลือกใหม่ น่าสนใจ เบื่อพรรคการเมืองเดิม หวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3 พรรคการเมืองเดิม 10.28% เพราะเป็นพรรคที่ชื่นชอบ มีชื่อเสียงมานาน เป็นที่รู้จัก ชอบคนในพรรค คนในครอบครัวชอบ ฯลฯ.-สำนักข่าวไทย