ภัยคุกคามต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์

คณะกรรมการปฏิรูปการสาธารณสุขแห่งชาติได้เรียกร้องให้มีการห้ามพาราควอท glyphosate และ chlorpyrifos รวมทั้งสามสารเคมีที่ใช้กันแพร่หลายในฟาร์มซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผลร้ายหลายอย่างรวมถึงการเป็นภัยคุกคามต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ ผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าอวัยวะเพศกบในนาข้าวได้เปลี่ยนไปเนื่องจากมีสารเคมี

ดร. ไตรรัตน์กล่าวเสริมว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ในฐานะคณะกรรมการ หลังจากที่คณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานโดยนายเสรีภาพจินดาได้เข้าพบหารือกับรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการปกครองแห่งชาตินายอโนทัสรัตนวงศ์ การประชุมเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีตัวแทนจากคณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่สามารถแสดงตัวได้ “ในที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าทั้งสามสารเคมีควรถูกห้าม” นายเสรีภาพกล่าว