`กินยาคุม-ดื่มเหล้า`รู้ไว้ก่อมะเร็งเต้านมถึงตาย

สถานการณ์มะเร็งในประเทศไทย ปัญหาที่มาพร้อมกับการดื่มแอลกอฮอล์ อันดับ 1 มะเร็งเต้านม ยิ่งดื่มในวัยหมดประจำเดือน และทานยาคุม เสี่ยงมากขึ้น 1.3 เท่า อย่างที่ทราบกัน “วันมะเร็งโลก” ตรงกับวันที่ 4 ก.พ.ของทุกปี เมื่อย้อนดูรายงาน ภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยในปี 56 โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่า “โรคมะเร็งตับ”

ซึ่งสัมพันธ์กับการดื่มสุราอย่างชัดเจนนั้น เป็นสาเหตุ “การตาย” ของชายไทย 6.8% และหญิงไทย 4% เป็นอันดับ 4 ของสาเหตุการตายทั้งหมด โดยปัญหาโรคมะเร็งในประเทศไทยกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีข้อมูลจากทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลปี 58 โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่าจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่พบมากสุดในไทย ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งในช่องปาก ซึ่ง 5 ใน 6 โรคมะเร็งที่พูดถึงนี้ มีความเสี่ยงมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ในสัดส่วนที่ต่างกันในแต่ละชนิดมะเร็ง ยกเว้นมะเร็งปอดที่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน และนักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ข้อมูลว่า สถาบันมะเร็งนานาชาติองค์การอนามัยโลก พบว่าข้อมูลในปี 55 โรคมะเร็งที่มีปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความชุกในประเทศไทยอันดับ 1 ได้แก่ “มะเร็งเต้านม” หญิง 550 คนจะเป็น 1 คน รองลงมาคือ “มะเร็งลำไส้ใหญ่” พบมากในผู้ชาย ในจำนวน 1,370 คนจะเป็น 1 คน ส่วนมะเร็งอื่นๆ แม้จะมีความชุกต่ำ แต่ถ้าดื่มก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งที่สูงมากเช่นกัน กลไกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง มีการศึกษาในสัตว์ทดลองและเซลล์มนุษย์เอง ปัจจุบันสมมุติฐาน อาทิ ในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ จะมีการเผาผลาญเอทานอลไปเป็น “acetaldehyde” ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นพิษและอาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ สามารถทำลายได้ทางดีเอ็นเอ และโปรตีน ส่วนหลักฐานทางการแพทย์ ที่บ่งชี้ว่าการดื่มเป็นสาเหตุเกิดมะเร็งหลายชนิดที่สำคัญ เช่น “มะเร็งเต้านม” ในเพศหญิง มีการศึกษาทางระบาดวิทยามากกว่า 100 ฉบับ เพื่อหาความสัมพันธ์ของการดื่มกับการเกิดมะเร็งเต้านม ทั้งวัยก่อนและหลังหมดประจำเดือน หากดื่ม 45 กรัม/วัน (3 ดื่มมาตรฐาน) เสี่ยงมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 1.5 เท่า ยิ่งไปกว่านั้นนักวิจัยพบว่า ในทุกๆ 10 กรัมที่ดื่มเพิ่มขึ้นต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านม 7-10% ซึ่งล่าสุดปี 60 พบว่าหารดื่มปริมาณต่ำๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ดื่มมาตรฐานต่อวัน ยังเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมประมาณ 1.1 เท่า โดยสรุปแล้วจากการศึกษา ไม่มีการดื่มรูปแบบใด ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยง การเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth