กอบศักดิ์ เผยเตรียมพัฒนา แม่ฮ่องสอนโมเดล

“กอบศักดิ์” เผยเตรียมพัฒนา “แม่ฮ่องสอนโมเดล” เมืองต้นแบบสร้างเอกลักษณ์ สินค้า – ท่องเที่ยว ก่อนต่อยอดไปจังหวัดอื่นทั่วประเทศ เปิดโครงการปั้นดาว เป็นจังหวัดที่ 2 ต่อจากกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งไปขายระดับจังหวัด ประเทศ ภูมิภาค และในตลาดโลก

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4-6 เม.ย.ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบของรัฐบาลในด้านการพัฒนาพื้นที่ เพื่อไปติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้ สำหรับ จ.แม่ฮ่องสอน รัฐบาลได้ช่วยปลดล็อคให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรก เราได้เปิดเที่ยวบินตรงจากดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร์ ทุกวันพุธ ศุกร์และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นมา ต่อไปจะพัฒนา”แม่ฮ่องสอนโมเดล” เพื่อใช้เป็นต้นแบบของจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งหนึ่งในงานสำคัญของโมเดลดังกล่าว คือการหาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ทั้งสินค้าและการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาสินค้าชุมชน การจัดทำคู่มือท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน ในสถานที่เด่นๆ ห้ามพลาดของ จ.แม่ฮ่องสอน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นอกจากนี้ได้เปิด“โครงการปั้นดาว”อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นจังหวัดที่ 2 ต่อจาก จ.กาฬสินธุ์ โดยคัดเลือกสินค้าได้ผู้ประกอบการเบื้องต้น 8 ราย ที่ตั้งใจจะช่วยส่งเสริม คือ งา ถั่วโดยเฉพาะถั่วลายเสือ กระเทียม บุก กาแฟ โคลนจากภูโคลน น้ำแร่จากน้ำพุร้อน และผ้าทอจากชาวดอยทั้ง 7 เผ่าของแม่ฮ่องสอน ซึ่งมี หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ไปรษณีย์ ไทย (ปณท.)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และเอกชนในพื้นที่

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ได้เชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เช่น กระเป๋าผ้านารายา มาร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเหล่านี้ สู่ความเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเมื่อร่วมกับศักยภาพของ จ.แม่ฮ่องสอน ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก จะเป็นรายได้ใหม่ เป็นเครื่องยนต์ใหม่ ที่จะช่วยยกระดับของจังหวัดและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแม่ฮ่องสอน เป็นต้นแบบในการพัฒนาของจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

“โครงการปั้นดาวจะมุ่งช่วยพัฒนาผู้ประกอบการที่เราคัดเลือกไว้ ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขา ส่งไปขายระดับจังหวัด ประเทศ ภูมิภาค และสามารถแข่งขันในตลาดโลกต่อไป เรามั่นใจในศักยภาพผู้ประกอบการของเรา แต่การจะปั้นใครให้เป็นเถ้าแก่น้อย เจ้าสัวคนต่อไป เราต้องพัฒนาผู้ประกอบการเหล่านั้น ในอีกหลาย ๆด้าน” นายกอบศักดิ์ กล่าว.-สำนักข่าวไทย