กระทรวงพาณิชย์ปรับลดอัตราเงินเฟ้อของประเทศลง

กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับลดอัตราเงินเฟ้อของประเทศลงในปีนี้จากประมาณการเบื้องต้นที่ระหว่างร้อยละ 0.7 ถึง 1.7 ร้อยละหรือประมาณค่ามัธยฐานร้อยละ 1.2 เป็นระหว่างร้อยละ 0.7-1.3 สูงกว่าปี 2561 เล็กน้อยซึ่งเพิ่มขึ้น 0.87% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนมิถุนายนโดยราคาผลิตภัณฑ์อาหารสดเช่นผักผลไม้ข้าวและหมูเพิ่มขึ้น 6.35%

ในขณะที่ราคาพลังงานปรับตัวลดลง 3.86% ในขณะที่ดัชนีราคาการผลิตของประเทศในเดือนมิถุนายนลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสะท้อนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง 2.2% “ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่งผลกระทบต่อราคาสินค้านำเข้าโดยเฉพาะราคาพลังงานเนื่องจากดัชนีราคาผลิตลดลง